fbpx

PLATFORM MU ASANSÖR MÜ? -II

  1. ASANSÖR DİREKTİFİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Avrupa Birliği Komisyonu ve Üye Devletler, Asansör Direktifi ve Makine Direktifi kapsamları arasındaki sınırın yeterli netlikte olmadığını kabul etmişlerdir. Bundan dolayı, Revize Makine Direktifinin (2006/42/EC) 24(1) maddesi, Asansör Direktifi (95/16/EC) kapsamında bir değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Bu değişiklik doğrultusunda Asansör Direktifi (95/16/EC) içerisinde yer alan asansör tanımı aşağıdaki şekilde olacaktır: “ Bu Direktifin amacına yönelik olarak , ‘asansör’ belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yataya 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan aşağıdakileri taşımaya yönelik olan bir kaldırma teçhizatını ifade edecektir :

— kişiler,

— kişiler ve mallar,

—şayet taşıyıcı erişilebilir ise sadece mallar, yani bir kişi zorluk olmaksızın içine girebilir ve taşıyıcı içeriden kontrol edilebilir veya taşıyıcı içinde bir kişinin erişiminde bulunan kontrollerde. Sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma teçhizatları bu Direktifin kapsamına giren asansörler olarak değerlendirileceklerdir. Bir “taşıyıcı” asansörün insanlar ve/veya malların kaldırılmak veya alçaltılmak için desteklendikleri kısmı anlamına gelir.

Bu Direktif aşağıdakilere uygulanmaz:

— hızı 0,15 m/s den büyük olmayan kaldırma teçhizatları,

— şantiye asansörleri

— kablolu havai hatlar, funiküler dahil,

— özellikle askeri ve polisiye amaçla tasarlanmış ve inşa edilmiş asansörler,

— işlerin yerine getirilebileceği kaldırma teçhizatları,

— maden ocağı vinçlerini, — sanatsal faaliyetlerde icracıları kaldırmak için amaçlanan kaldırma donatıları,

— taşıt araçlarına monte edilmiş asansörler,

— makinelere bağlı kaldırma teçhizatı ve münhasıran iş istasyonlarına makinede bakım ve denetim noktaları dâhil olmak üzere erişim için amaçlananlar,

— kremayer ve pinyonlu trenler,

— yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyen yolları..”

29 Aralık 2009 tarihinden itibaren Revize Makine Direktifinin (2006/42/EC) uygulamasıyla birlikte, 0.15 m/s den fazla hızla seyir edemeyen asansörler,*** Asansör Direktifi (95/16/EC) kapsamı dışında kalacak ve dolayısıyla Makine Direktifine (2006/42/EC) tabi olacaklardır. Buna ilaveten, revize edilmiş Makine Direktifine (2006/42/EC), sabit sahanlıklara servis veren kaldırma makineleri ile ilgili belirli riskleri ele almak için Ek 1 bölümünde temel sağlık ve güvenlik gerekleri ilave edilmiştir. Söz konusu Revize Makine Direktifinin (2006/42/EC) 24(2) maddesi, Asansör Direktifinin (95/16/EC) Ek 1’inde yer alan 1,2 bölümüne de bir değişiklik getirmektedir. Buna göre bu tarihten itibaren direktif kapsamındaki her bir asansörün taşıyıcısının kabin olması zorunlu kılınmaktadır.

SONUÇ

Bir üretici veya montajcının piyasaya ürününü arz etmeden önce gerekli uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirerek mevzuata uyabilmesi açısından öncelikli olarak ürününün hangi mevzuat kapsamında olduğunu araştırması ve belirlemesi sorumluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, genel olarak kaldırma ve taşıma ekipmanları olarak adlandırılan tesisatların hangilerinin Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında yer aldığının belirlenmesi açısından ilk etapta kapsam dışında yer alıp almadığına bakılmalı, eğer kapsam içinde yer alıyorsa bir sonraki aşamada tanım içerisindeki unsurların değerlendirilmesine geçilmelidir. Söz konusu ürün, Yönetmeliğin asansör tanımı ile ilgili hükümlerinin tamamına uyuyorsa, montajcı ürününün Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında olacağını bilmeli ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini bu yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirmelidir.

KAYNAKLAR (1) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), 31/01/2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete, (2) Asansörler 95/16/EC Direktif Uygulama Rehberi, AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, Ekim 2007, Cilt Xpress Baskı A.Ş., İstanbul

 

Not: Baya kitabi oldu. Artık okudunuz. Yapacak bir şey yok.

“MMO(Makine Mühendisleri Odası) ‘dan alıntı yapılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişime geç!
Boğaziçi Platform'a hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?