Archives for Ocak 2019

Enerji Verimliliği Haftası Başlıyor

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında çeşitli etkinliklerle geçen Ulusal Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 10-11-12 Ocak tarihlerinde Şişli Perpa Ticaret Merkezi’nde Enerji Verimliliği Etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyoruz.

Organizasyon kapsamında belirlenmiş olan başlıklarda çeşitli seminerler ve söyleşiler gerçekleşecektir. Perpa 8.kat etkinlik meydanında kurulacak olan fuaye alanında ise ilgili sektörlerden kurumların standları yer alacaktır. Bu kurumlar etkinliğe katılan ziyaretçileri enerji verimliliği uygulamalarındaki çözümler konusunda bilgilendireceklerdir.

Etkinliğin amacı; toplumda enerji verimliliği konusunda bilinç oluşturmak ve sektör paydaşları için bir ilişki platformu yaratmaktır. Etkinliğimiz 10 Ocak Perşembe günü başlayacaktır. Enerji Verimliliği Haftası Etkinliklerimizin bu yıl ana temasını küresel iklim değişkliği oluşturacaktır.

Açılış gününde İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu iklim, insan ve doğa arasındaki ilişkilerin yönünü ve sonuçlarını anlatan bir seminer verecektir.

Yerkürede ısınmaya yol açan olaylarda insanın rolü ve bunu engellemeye yönelik tedbirler, sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetler ve bu faaliyetleri daha temiz yöntemlerle gerçekleştirmenin yolları tartışılacaktır.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, enerji verimliliğine neden ihtiyaç duyduğumuzu en temel yollarla bizlere anlatacak ve üç gün boyunca gerçekleştirilecek seminerlere bir temel hazırlayacaktır.

Günümüzde enerji verimliliği çalışmaları genelde tüketim tesislerindeki sistemlerde ve makinalardaki uygulamalarda incelenir fakat oldukça önemli olan enerji üretim tesislerinde enerji verimliliği konusu pek işlenmez. Biz, bir kaynağın en verimli kullanmanın yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonu üyesi Muzaffer Başaran, konvansiyonel enerji üretim tesislerinde, Mehmet Akın ise yenilenebilir enerji üretim tesislerinde enerji verimliliği uygulamaları hakkında bilgiler verecektir.

Sabah Güneşini Seven Gelsin!

Etkinliğimizin ikinci günü gayet yoğun bir seminer programıyla devam edecektir. Günün sabah oturumunda güneş enerjisi sistemleri üzerine bir panel gerçekleeşecektir. Panelin moderatörlüğünü GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) Genel Sekreteri Hakan Erkan yürütecektir.

Panelin konuşmacılarının güneş enerjisi sektöründen fotovoltaik modül, inverter ve batarya üreticilerinden temsilciler olmasını planlıyoruz. Aynı gün öğleden sonra gerçekleşecek ilk oturumda binalarda enerji verimliliği konusu tartışılacaktır. Bu oturumda Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden aynı zamanda İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği) üyesi Arslan Çağlayan Gürel bir seminer düzenleyecektir.

Aynı başlıkta TS 825 ısı yalıtımı uygulamarı konusunda Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonuüyesi Hatice Nüket Akıncı bir seminer verecektir.

İkinci günün son oturumunda akıllı şehirler başlıklı bir oturum düzenlenecektir. Bu oturum kapsamında FLO IT direktörü Mehmet Demir ve aydınlatmada enerji verimliliği uygulamaları konusunda Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGID) Genel Sekreteri Zeynep Akkaya seminer düzenleyeceklerdir.

Etkinliğimizin son gününde sabah oturumunda elektrik motorlarında enerji verimliliği tartışılacaktır. Oturumun konuşmacıları Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi Saim Peker ve sektör firmalarından mühendisler olacaktır. Son gün öğleden sonraki ilk oturumda enerji verimliği uygulamalarında endüstri 4.0 oturumu düzenlenecektir.

Oturumun konuşmacıları Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonu ve Endüstri 4.0 komisyonları üyelerinden oluşacaktır. Organizasyonun son oturumunda gerçekleşmiş tüm oturumların kısa özetleri değerlendirilecek ve bütüncül sonuçlar ve öneriler sunulacaktır.

ÇALIŞIYORSAN KARTVİZİTİNLE, ÇALIŞMIYORSAN CV İLE GEL!

Etkinlik kimlere yönelik olacak? Enerji verimliliği konusunda hiçbir fikri ve ilgisi olmayan kişilere enerji verimliliği bilincini anlatmak. Enerji verimliliği konusunda çalışan kişilere sektör trendlerini takip edebilecekleri ve farklı kurumları tanıma ve ilişki kurma olanağı verecek bir platform olacaktır.

Çalışan katılımcıların yanlarında bol miktarda kartvizit getirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmayan katılımcıların ise etkinlik kapsamında tanışacakları, ilişki kuracakları kurumlara sunmak üzere özgeşmişlerini güncel tutmalarını öneriyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAKLAŞIMI BİR FEDAKARLIK DEĞİL, BİR SORUMLULUKTUR!

Etkinliğin amacı nedir?

Enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinci geliştirmek, günlük hayatımızda basit dokunuşlarla doğada bulunan kaynakları verimli kullanmanın yollarını tartışmaktır. Sahip olduğumuz sınırlı kaynakların bilinçsiz kullanılmasını ve doğanın tükenmesini engelleyici faaliyetlere teşvik etmek. Bireyin enerji verimliliği uygulamalarını bir fedakarlık bilinciyle değil bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmesini umuyoruz.

PROGRAM

10 OCAK PERŞEMBE

Açılış Konuşmaları: 14:00-14:30

1. OTURUM: 14:30 -15:30

Konu: Küresel İklim Değişikliği
Konuşmacı: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu – İTÜ Öğretim Üyesi

2. OTURUM: 16:00 -17:30

Konu: Enerji Üretim Tesislerinde Enerji Verimliliği
Konuşmacılar: Muzaffer Başaran – EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Akın – MMO Enerji Komisyonu Üyesi
Adrian Caduff – ECODUFF

11 OCAK CUMA

3. OTURUM: 11:00 -12:30

Konu: Güneş Enerjisi Sistemleri Paneli
Konuşmacılar: Hakan Erkan – GENSED Genel Sekreteri, Smart Solar (Firma Yetkilisi)
Yalım Serdar Serhadlıoğlu – Fronius

4. OTURUM: 14:00-15:30

Konu: Binalarda Enerji Verimliliği
Konuşmacılar: Arslan Çağlayan Gürel – DAİKİN/Yüksek Mekina Mühendisi
Hatice Nüket Akıncı – Makine Mühendisi & Ekonomist
Güneş Yüzügür – İZODER Teknik İşlem ve Eğitim Yöneticisi

5. OTURUM: 16:00-17:30

Konu: Akıllı Şehirler
Konuşmacılar: Mehmet Demir – FLO IT Direktörü
Zeynep Akkaya – AGID Genel Sekreteri

12 OCAK CUMARTESİ

6. OTURUM: 11:00 – 12:30

Konu: Yüksek Verimli Elektrik Motorları
Konuşmacılar: Ahmet Saim Paker – MMO Enerji Komisyonu Üyesi
Burak Sağlam-Makina Mühendisi / ELK Motor

7. OTURUM 14:00-15:30

Konu: Endüstri 4.0 Uygulamalarıyla Enerji Verimliliği
Konuşmacılar: Emir Barın – MMO Endüstri 4.0 Komisyonu Başkanı
Araş. Gör. Cemil Koyunoglu – Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Müh. Bölümü
Şahin Çağlayan – REENGEN

SONUÇ BİLDİRGESİ

Read more

MAKASLININ RÜYASI

Duvar kenarında bir çocuk uzaklara bakar. Derin bir nefes dolar ciğerlerine, ardından bir of çeker… sonra dalar uzaklara. Etrafında bağıran, koşan, ağlayan, gülen çocuk sesleri içerisinde bir yalnızlık. Bir karanlığın sarmaladığı bir beden.

Bakar, oracıkta. Kımıldamaz. Dizlerinin üstüne çömelmiş, başını dizlerinin arasına alır gibi, kendinden vazgeçmiş gibi bedenini öylesine bırakmış oracıkta.

Yaşı altı veya yedi civarında. Bakar uzaklara. Güneş batar çocuk dalar ışıkların bittiği yere. Hiç artık kımıldamaz. Gölgeler kaybolur. Ya karanlığı yenemez bir durumda kalır. Çocuk hala aynı şekilde bekler.

Makaslı platform uzaktan bakar çocuğa. İşi bitip garaja gittiğinde çocuğu hep öyle görür. İçi burkulur. Yanından geçerken sessizce geçer.

Her sabah erkenden gelir çocuk. Öyle bakar uzaklara. Arada bir derin bir off çeker. Kimse duysun istemez. Ama birinin özellikle O, birinin duymasını ister. Gözleri kan çanağına dönmüş çocuğun.

Ama bakar yine öyle. Bazen küçük kardeşi de gelir yanına. İkisi hiç konuşmaz öyle bakarlar uzaklara. Bir birilerine bakmazlar, konuşmazlar ama bakarlar uzaklara.

Anneleri gelir akşam olduğunda. Omuzlarını tutar. Yürürken zorlanır anaları. O da gözleri kan çanağı. Tutar çocuklarını alır götürür. Çocuklar kendilerinden vazgeçmiş gibi kalkarlar. Ama gözleri yine arkalarına bakarak yürürler. Sanki bekledikleri gelecek o anı onlar görmek istiyormuş gibi bakarlar ardın sıra.

Karanlık kaybeder ay ışığını. Her yer karanlık. Gözleri yolda çocukların.

Makaslı derin bir of çeker, üzülür çocuklara. Büyüğünün adı Barış’tır. Babasıyla hep dolaşır hatta bazen makaslının yanına gelir, konuşurlarmış.

Babası makaslının ne kadar güvenli ve çalışılabilir bir makine olduğunu her defasında söylediğini bilirmiş. “Makaslı olsa kazalar olmaz. Ölümler olmaz. Sakatlanmalar olmaz” dermiş. “İskeleler, özellikle yüksek binalarda çok riskli. Bu makaslılar olsa hiçbir şey olmaz.”

Keşke o gün makaslı platform olsaydı. O kaza olmazdı. Barış’ın babası iskelenin çökmesiyle 4. kattan aşağı düşmüş. Feci şekilde ölmüş. Haberlerde de çıkmış.

Keşke o gün önlemler alınsaydı da bu ölümler olmasaydı. Çocuklar gözleri yollarda babalarını beklemeseydi. O gözleri kan çanağına dönmüş kadın kocasız, babasız kalmasaydı.

Barış yine babasının elinden tutup çarşıda dolaşıp tekrar Makaslının yanına gelseydi. Barış’ın gözleri babasının yanında olduğundan dolayı ateş gibi parlasaydı. Kahkahaları her yanı sarsaydı. Omuzları çökmeseydi. Gülüşleri eski bir hatıra ve acı dolu anıları olmasaydı.

Akşam oldu. Makaslı, Barış’la babasını gördü. Yine sohbet ediyorlardı. Her şey ne kadar mutluydu. Küçük kardeşi koşarak onlara geliyordu. Annesinin ellerini bırakmıştı. Annesi ardından gülücüklerle onlara yaklaşıyordu. Makaslı çok sevindi.

Çünkü Barış’ın kahkahaları yine yükseliyordu.

Gündüz gördüklerinin rüya olduğunu umut etti. Çünkü Barış’ın kahkahaları etrafa neşe saçıyordu.

Makaslı gözlerini araladı, gökyüzüne baktı. Her yer hala çok KARANLIKTI…

Read more

Boğaziçi Platform ve hidrolik yük platformu ile araç asansörü sektörü

Platform dediğimizde iki çeşit platform var; biri yük platformu, diğeri de personel platformu.

Biz personel platformuyla başladık işe, daha sonra yük platformlarıyla devam ettik. Şu anda araç platformları, yük platformları, makaslı platformları imalatı yapıyoruz.

Beş senedir seri üretim yapıyoruz. Yurt dışına ihracatımız var.

2014 Temmuz’undan beri asansör ve platform ayrımı gündeme gelince, yasal olarak, iş güvenliğiyle ilgili kurallar ve denetleyici kuruluşlar da gündeme geldi. Bundan sonra bizim sektöre karşı bir talep gelişti. Gelişen talep nedir? Her binada bir otopark zorunluluğu beraberinde bir araç asansörü ihtiyacı doğurdu. Fakat maliyetten ve emniyetten dolayı inşaat firmaları bunu tercih etmediği için alternatif ürünler arayışına gittiler. Bizim ürettiğimiz platformlar araç platformları olarak ihtiyacı karşıladığını gördüler.

Bunun yanı sıra makaslı platform imalatımız var. Personel yükseltici dediğimiz platformlar imal ediyoruz. Ağırlıklı olarak yurt dışına satmaya başladık.

2016 yılı sonu itibariyle de personel platformları satın alarak kiralama işine başladık. Bizim açımızdan büyük bir yatırım yaptık. Türkiye’de bulunmayan spesifik platformlar getirdik. Herkesin kullandığı araç üstü platform, makaslı platform kiramla işi değil de eklemli platform, örümcek platform, buna benzer uzun metraj araç üstü platformlar gibi yatırımlarımız oldu.

Şu anda iki kolda devam ediyoruz. Biri imalat dediğimiz, araç platformu, yük platformu ve makaslı platform imalatı. Diğeri ise kiralama içerisinde bir kolumuz var.

Platform sektöründe, yük platformu sektöründe aslında yeni bir firmayız ama var olan firmalar içinde de en organize olan firmalardan biriyiz.

Marka bilinirliliği ve yaptığı üründen sonra bilinirlik açısından şu anda ilk üçte olan bir firma. Bunun en büyük sebebi de bizim şu anda beş tane makine mühendisimiz var. Bunlar devamlı tasarım yapıyorlar. Sektör ustayla beraber bir yol aldı. Biz ise ilk başta mühendisler, bunun çizimi ve bunu imalata sokma şeklinde bir alternatif geliştirdik.

Bizim ürünün bir özelliği de tonajlı ürünler yapıyoruz. Kurumsal firmalara iş yapıyoruz. Mesela Türkiye’de Petrol Ofisi’nde ciddi bir proje gerçekleştirdik. Bu projeyi -normalde bu tür kurumlarda ‘iş bitirme belgesi’ almak çok zordur- onu teslim ettik. Mercedes’in bütün yük asansörü ve araç platformu işlerini biz üstlendik.

Niye bizi tercih etti bu firmalar? Tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri yaptığımız için gerçekten bir mühendislik hesabı olduğu, bir Ar-Ge çalışması olduğudur. Bu ürünü uzun soluklu kullandıklarında, mesela dört senedir ürünü kullanan firmalar hala bir teknik destek ihtiyacı duymadılar.

Yaptığımız ürünlerin hepsinde bir sorumluluk alıyoruz. Beğenmediğimiz bir ürünü müşteriye teslim etmiyoruz. Belki çok basit, çok sıradan bir söylem ama bunu pratik boyutuyla yaptık. Müşterinin beğenmediği, kabul etmediği, içine sinmediği en küçük bir ayrıntı bile bizim için önemli. Buna hep dikkat ettik: Biz bu şekilde kısa zamanda bir yerlere geldik. Ürünün kalitesini esas aldık. Ama beraberinde en önemli olay müşteridir, dedik. Müşterinin tercihi, müşterinin ne istekleri, müşterinin hoşnutluğu.

Bunun dışında da her ürün için Makine Mühendisleri Odası’ndan “Uygunluk Beyanı” alıyoruz. Müşteri şaşırıyor mesela, neden alıyorsunuz, diyor. Biz ne kadar sözleşmeleri ne kadar sayfa sayfa yapsak da ürünü boyayıp size getirsek de teknolojik ürünler kullansak da aklınızda bir soru işareti kalmasın, o yüzden bütün ürünlere “Uygunluk Raporu” veriyoruz.

Araç ve yük platformu verdiğimizde de araç platformlarında çok olmuyor da ama yük platformlarında firmalar imalatları içinde devamlı kullandıklarından dolayı üç ayda bir bakım yapmak zorundadırlar. Firmaya şunu dayatmıyoruz, ‘biz ürünü sattık, bakımını biz yapalım’, demiyoruz. İşin bir an önce çözülüp imalatını devam ettirmesi için en yakın mesafedeki servis firmalarıyla görüştürüyoruz.

Bizim 7/24 çalışan iki ekibimiz var, mobil ekibimiz. Bunlar tamamen servis hizmetine entegre olmuş arkadaşlar.

Yük platformlarında olmazsa olmaz kullanılan malzeme ve dizayn. Mühendislik hesabı yapılmadığı zaman sıkıntı olabiliyor. Burada emniyet çok önemli. 2014 Temmuz ayından beri platformlarla asansörler birbirinden ayrıldı. Yani platform sadece yük taşıyacak, yük platformu; asansör de sadece insan taşıyacak.

Tabii biz en kötüsünü düşünerek hareket ediyoruz. En kötüsü nedir? Mesela, kullandığımız malzeme Uzakdoğu’dan gelen bilmediğimiz malzeme veya üzerinde en küçük bir şaibe olsa bile o ürünü kendi imalatımızda kullanmıyoruz.

İkincisi zincirlerin mukavemeti, pistonların kaldırma kapasitesi, hidrolik ünitenin pompa ve motor gücü çok önemli. Bunları eğer mühendislikle birleştirerek hayata geçirirsen bu ürünlerde olabilecek riski alırsın. Mesela, bir piston patladığında malı olduğu gibi aşağıya indirebilir. Biz burda ne yapıyoruz? Hortum patlama valfi kullanıyoruz.

Bunun dışında, zincirleri tek sıra değil de çift sıra zincir kullanıyoruz. Bir ton yük kaldıracaksan iki ton mukavemetli iş yapman lazım. Biz bunun da üstüne çıkarak dört ton mukavemetli yapıyoruz. Kullandığımız swichler Almanya’nın seçkin bir markasının ürünleridir. Bunlar her türlü dışardan müdahaleye, erozyona karşı dayanıklı ürünler. Son yaptığımız ürünlerde şunu yaptık: zincirin yanına emniyet halatı da kullandık. Yani zincirde olası bir kopma, bir gerilme olması durumunda halatlar devreye giriyor.

Bizim Pazar şu anda çok yeni bir pazar aslında. Türkiye’de marketler zinciriyle beraber bir pazar oluştu. Bizim gördüğümüz, bu ürünün %10 civarında bir bilinirliği var. Hala %90 civarında bir boşluk var, her yerde kullanılabilir. Bir fırın, bir çiçekçi, seracı, tarımcı… Yani yüksekte işi olan, yükseğe yük taşımak isteyen bütün firmaların, bütün işletmelerin, bütün insanların tercihi. Artı değer yaratan bir ürün.

Yaptığımız iş, aslında özel tasarım. Bugüne kadar yaptığımız hiçbir makine aynı ölçülerde olmadı. Hep bulunulan koşula göre. Mesela, o an müşterinin kaldıracağı tonaj nedir, o tonaja göre. Yükseklik nedir, o yüksekliğe göre. Veya platformun çalışacağı alana kuyu diyoruz, o kuyunun ebatına göre yapıyoruz. Hep özel ölçü, hep özel istek. Oranın özgül koşuluna göre, müşterinin isteklerine göre, ürünün taşınırken hassasiyetine göre. Bizimki biraz özel tasarım.

Şu anda Türkiye’nin en büyük otomotiv firmalarından birine platform yapıyoruz. 20 ton kapasiteli bir makine. Hakeza bir tane makaslı platform yaptık, 10 ton kapasiteli bir makine. Ebatları hep farklı, 3×6, 5×6.

Araç platformlarında bu seriyi yakalayabilir miyiz, diye düşündük. Çünkü araç platformları dünya standartlarında hep 2.5×5 metredir. Yükseklikler değişir. Tonaj da 2 tonla 3 ton arasında değişir. Biz genelde üç tona göre yapıyoruz. Ama bunun da stoğunu yapamıyoruz. Çünkü müteahhitler araç platformunu yeni bildiğinden dolayı, 6 aydır biliyor, bir sene önce kuyu yaptırmış. O yüzden kuyu uymadığından dolayı, biz oranın ölçüsüne göre yeni bir imalat yapıyoruz. Özel terzilik gibi, kişiye özel bir iş gibi, kuruma özel bir iş gibi değerlendirebiliriz.

BOĞAZİÇİ PLATFORM Genel Müdürü Erhan AVŞAR

Read more

PLATFORM SEKTÖRÜNE GİRİŞ

İngilizce karşılıklarıyla: Erişim Platformu, Yükseltici Çalışma Platformu, Havai Çalışma Platformu, Mobil Yükseltici İş Platformu; ülkemizde kullanılan isimleriyle: Hidrolik Platform, Personel Yükseltici, Manlift, Lift, İnsan Kaldırma Ekipmanı ve hatta Uçan Halı…

Yurtdışında doğup, ülkemize 30 yıl sonra gelmiş bir sektör için kalıplaşmış ortak bir dil oluşturmak çok da kolay değil elbette. İngilizceden çevrilince anlamsızlaşan sözcükler, bir de kişiye özgü dil formatından geçince “Uçan Halı” gibi tabirleri duymak bizleri çok da şaşırtmıyor.

Ülkemizde özellikle 2010 yılı ile beraber olağanüstü bir ivmeyle büyüyen sektöre birçok yeni oyuncunun da katılmasıyla, sadece sektörün ismi için değil aynı zamanda sektör içi kullanılan tüm terimler için de tek bir dil kullanmanın kaçınılmaz hale geldiği görülüyor. Zira sektörün büyümesi, beraberinde bu dili konuşan kişi sayısının da artmasını getiriyor.

Makale serimizin ilkinde sektöre ve ürün gruplarına isim verip, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihine bakacağız.

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM

Uluslararası anlamda baktığımızda ürünlere verilen ismin her yerde aynı olduğunu görüyoruz: “Platform”. Ancak bu kelime, ürünleri tanımlamada tek başına yeterli olmuyor. Net bir çağrışım yapabilmesi için ürünün asıl amacını ifade eden bir sıfat kullanarak sözcük öbeği oluşturmalıyız. Ürünün amacı “Yükseltmek”, ancak yükseltilen bir yük değil, asıl amaç herhangi bir “Personeli” yüksekte yapacağı herhangi bir iş için kullanacağı malzemesiyle beraber istediği yüksekliğe çıkarmak. Sonuç olarak elde edebileceğimiz en uygun öbek “Personel Yükseltici Platform” oluyor. Dolayısıyla sektöre kısaca “Platform Sektörü” diyebileceğimiz gibi daha doğru bir ifadeyle “Personel Yükseltici Platform Sektörü” de diyebiliriz.

Personel Yükseltici Platformlar, makinelerin tipine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflar kendi içerisinde de enerji kaynağına göre alt sınıflara ayrılabiliyor. Enerji kaynağı şarj edilebilen bir akü grubu olabileceği gibi yakıtla çalışan bir motor da olabiliyor. Hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan ve manüel olarak hareket ettirilen modeller ise “Çekilebilir” olarak sınıflandırılıyor.

MAKASLI PLATFORMLAR

Makaslı platformlar; hidrolik pompa tahrikiyle dikey olarak yükselip alçalabilen makas mekanizması bulunan, diğer ürün gruplarına göre daha geniş çalışma alanı ve daha fazla yük kapasitesine sahip, enerji kaynağına göre akülü, dizel ya da çekilebilir olarak sınıflara ayrılan ürünlerdir.

Akülü Makaslı Platformlar; bir akü grubundan enerji alarak çalışan ve kendinden yürüyüş özelliğine sahip ürünlerdir. Genelde iç mekan uygulamalarında kullanıldıkları gibi arazi koşullarında çalışabilen modelleri de mevcuttur.

Dizel Makaslı Platformlar; dizel / benzinli bir motor ile çalışan, kendinden yürüyüş özelliğine sahip, dengeyi sağlamak amacıyla birçoğunda denge ayakları bulunan ürünlerdir. Akülü modellere göre çok daha geniş çalışma alanı ve yük kapasitesine, ayrıca 4×4 özelliğiyle daha güçlü yürüyüş sistemine sahiptir. Bu nedenle dış mekan uygulamaları ve engebeli arazi koşulları için idealdir.

Çekilebilir Makaslı Platformlar; kendinden yürüyüş özelliğine sahip olmadığı için manüel olarak itilip çekilebilen ürünlerdir. Elektriksel ihtiyaç genellikle direkt prizden alınan besleme gerilimi ile karşılanır. Hemen hemen bütün modellerde denge ayakları bulunurken, bazı modellerde makinenin yüksekteyken ileri geri hareket etmesini engelleyen fren mekanizması vardır.

EKLEMLİ PLATFORMLAR

Eklemli platformlar; ana gövde ile sepet arasında, genellikle 2 eklem noktalı bom sistemi bulunan, bu sayede yatay erişim yapabilen ve engellerin arkasına kolaylıkla ulaşabilen, makaslı platformlara göre daha küçük çalışma alanı ve daha düşük yük kapasitesine sahip, enerji kaynağına göre akülü ya da dizel olarak sınıflara ayrılan ürünlerdir. Hem akülü hem de dizel enerjiye sahip olan Çift Enerjili modelleri de bulunmaktadır. Teleskopik Platformlar ile beraber “Bomlu Platformlar” olarak da sınıflandırılmaktadır. Birçoğunda sepetle bom arasında bulunan, operatörün erişim kabiliyetini artıran “Jib Bom” bulunmaktadır.

Akülü Eklemli Platformlar; bir akü grubundan enerji alarak çalışan ve kendinden yürüyüş özelliğine sahip ürünlerdir. Genellikle düz ve sert zeminlerde kullanılır. Çoğunun “Kuyruk Salınımı” sıfır olduğundan manevra kabiliyeti yüksektir.

Dizel Eklemli Platformlar; dizel / benzinli / gazlı bir motor ile çalışan, kendinden yürüyüş özelliğine sahip ürünlerdir. 4×4 özelliğiyle daha güçlü yürüyüş sistemine sahiptir. Bu nedenle dış mekan uygulamaları ve engebeli arazi koşulları için idealdir.

TELESKOPİK PLATFORMLAR

Teleskopik platformlar; ana gövde ile sepet arasında iç içe geçmiş ve teleskopik olarak uzayabilen düz bomlar bulunan, yüksek yatay erişime sahip, makaslı platformlara göre daha küçük çalışma alanı ve daha düşük yük kapasitesine sahip, enerji kaynağı genellikle yakıtla çalışan bir motor olduğu için sınıflara ayrılmayan ürünlerdir. İstisnai olarak Akülü ve Çift Enerjili modelleri de bulunmaktadır. Eklemli Platformlar ile beraber “Bomlu Platformlar” olarak da sınıflandırılmaktadır. Birçoğunda sepetle bom arasında bulunan, operatörün erişim kabiliyetini artıran “Jib Bom” bulunmaktadır.

DİKEY PLATFORMLAR

Dikey Platformlar; birbirine bağlantılı “Mastlar” (dikmeler) sayesinde dikey olarak yükselip alçalabilen, makaslı platformlara göre daha küçük çalışma alanı ve daha düşük yük kapasitesine sahip, enerji kaynağına göre akülü ya da çekilebilir olarak sınıflara ayrılan ürünlerdir.

Akülü Dikey Platformlar; bir akü grubundan enerji alarak çalışan ve kendinden yürüyüş özelliğine sahip ürünlerdir. Genellikle iç mekan uygulamalarında, sert ve düz zeminlerde kullanılırlar. Birçoğunda sepetle mast arasında yatay erişim yapılabilmesini sağlayan bom bulunmaktadır.

Çekilebilir Dikey Platformlar; kendinden yürüyüş özelliğine sahip olmadığı için manüel olarak itilip çekilen ürünlerdir. Elektriksel ihtiyaç direkt prizden alınan besleme gerilimi ile karşılandığı gibi 12V’luk bir akü ile de karşılanabilir. Makine ile yüksekte çalışabilmek için denge ayaklarının kurulması gerekir.

ÖRÜMCEK PLATFORMLAR

Örümcek Platformlar; denge ayaklarının kurulmasıyla görünüm itibariyle örümceğe benzetildiği için bu ismi almıştır. Bomlu platformlara göre ağırlıkları çok düşük olduğundan, alışveriş merkezleri gibi hassas zeminlere sahip iç mekanlarda kullanım için idealdir. İç mekanlarda egzoz dumanından arınmak için de tercih edilen ürünlerdir. Denge ayakları kurulmadan makineyi yükseltmek mümkün değildir. Bu nedenle makine sadece tamamen indirilmiş konumdayken yürüyüş yapılabilir. Yürüyüş sisteminde genellikle paletler kullanıldığı için “Paletli Platformlar” olarak da anılırlar. Ancak tekerlekli modelleri de bulunmaktadır. Paletli Platformlar hem iç hem de dış mekanda kullanılmak üzere tasarlandıkları için çift enerjilidir. İç mekanlarda kullanım için enerji kaynağı akü ya da direkt prizden alınan besleme gerilimi, dış mekanlarda kullanım içinse dizel ya da benzinli motordur. Tekerlekli modelleri ise sadece akülü ya da elektrikli olabildiği gibi, bazı modelleri çift enerjilidir.

RÖMORKLU PLATFORMLAR

Römorklu Platformlar, adından da anlaşılacağı üzere, başka bir taşıt ile çekilebilen ürünlerdir. Denge ayaklarının görünümü itibariyle Örümcek Platformlara benzemektedir. Enerji kaynağı olarak sadece akülü modelleri olduğu gibi, çift enerjili (akülü + dizel) modelleri de bulunmaktadır. Ülkemizde römork konusu Avrupa ve ABD’ye göre çok tercih edilen bir konu değildir. Bu nedenle bu ürünler ülkemizde çok fazla rağbet görmemektedir.

ARAÇ ÜSTÜ PLATFORMLAR

Araç Üstü Platformlar; bir araç (kamyon, kamyonet, minibüs, vb.) üzerine monte edilmiş bom yapısı bulunan, denge ayakları olan ve bu ayaklar kurulmadan yükseltme işlemi yapılamayan, platform ürün grubu içerisinde en büyük çalışma yüksekliğine sahip ürünlerdir. Genellikle büyük inşaat projeleri ve rüzgar gülü gibi uygulamalar için idealdir. Araç üstü platformlar tiplerine göre iki sınıfa ayrılırlar.

Eklemli Araç Üstü Platformlar; bom sistemi eklemli olan ürünlerdir.

Teleskopik Araç Üstü Platformlar; bom sistemi teleskopik olan ürünlerdir.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE PLATFORM SEKTÖRÜ

Personel Yükseltici Platformların geçmişini, araç üstü ve kendinden yürüyüşlü olarak iki grupta inceleyelim.

Dünyada araç üstü platform sektörünün 1950’li yıllarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Ülkemizde ise ilk defa 1980’li yıllarda 12-13 m çalışma yükseklikli araç üstü platformlar kiralanmaya başlamıştır. 2000’li yıllara girildiğinde yüksek binaların ve yüksekte yapılan uygulamaların artmasıyla 20 ila 30 m çalışma yükseklikli araç üstü platformların sayısı artmıştır. Günümüzde ise yüksekliğin yerli üretimde 45 m’yi, ülkemize giren yabancı marka modellerde ise 70 m’yi aştığını görüyoruz. Ülkemizde özellikle yerli üretim markalarının çoğunlukta olduğunu ancak son birkaç yıldır dünyaca bilinen yabancı marka modellerin de hiç azımsanmayacak derecede arttığını söyleyebiliriz. Ülkemizde en yoğun olarak kullanılan araç üstü platformlar 7,5 tonluk şasi üzerine monte edilen 26-27 m yükseklikli modellerdir.

Kendinden yürüyüşlü platform grubuna baktığımızda ilk platformun 1970 yılında JLG tarafından üretildiği bilinse de, birçok kaynak California’da bulunan Selma Manlift firmasının 1966 yılında ilk üretimi yaptığını belirtiyor. Sonraki yıllarda Avrupa’da da yayılmaya başlayan sektör ülkemize ancak 2000’li yıllara yaklaşırken giriş yaptı. 2000’li yılların ortalarına gelindiğine yavaş yavaş artan distribütör ve kiralama firmaları ile makine sayısında da önemli bir artış olmuştur. Ancak sektörün asıl patlamayı 2010 yılında yaptığını ve hız kesmeden günümüze kadar devam ettiğini görüyoruz. Ülkemizde dünyaca bilinen hemen hemen tüm üreticilerin distribütörleri olduğunu söyleyebiliriz. Distribütör sayısındaki bu artış beraberinde kiralama firmalarının da artmasını getirmiştir. Özellikle vinç firmaları, kiralık makine parklarına bu ürün grubunu ekleyerek büyük inşaat projelerine paket hizmet sunmayı hedeflemektedir. Yerli üretim anlamında da birkaç firma olduğunu söyleyebiliriz, ancak ağırlıklı olarak akülü makaslı platformların üretimi yapılmaktadır. Başta 10 ve 12 m çalışma yükseklikli olmak üzere tüm akülü makaslı platformlar ülkemizde yaygın olarak kullanılan modellerdir. Son yıllarda büyük inşaat projelerinin artması, yüksek metrajlı bomlu platformlara olan talebi artırmıştır.

Sonraki yazılarımızda personel yükseltici platform tiplerini daha yakından inceleyip; modellerin isimlendirilme mantığına, ana parçalarına ve kullanım alanlarına değineceğiz.

Yükselmek, ileriye gitmektir.

Faik Tekin                                                                     

BOĞAZİÇİ PLATFORM

Read more

Asansörün Tarihçesi

İnsanlık tarihinin en eski problemlerinden biri de düşey kaldırmadır. İnsanlar bu konuda kaldıraç ile işe başlayıp, çıkrık benzeri sistemlerle yola devam etmişler ve çoğunlukla kol güçlerini kullanmışlardır.

Günümüzde her alanda kullanılan insan asansörleri, yük asansörleri ya da daha doğru bir isimlendirme ile yük platformlarının gelişimi için, yani düşey kaldırma sistemlerinin gelişimi için ilk ciddi adımlar 19. yüzyılda 1850 ve 1860 yılları arasında, Amerikan endüstrisi ile çalışan İngiltere’deki tekstil fabrikalarına dayanır.

Bu gelişmeler daha sonra endüstriden ticarete ve halka transfer olmuştur.

İLK ASANSÖRLER

1800’lü yılların başlarında da bu konuda çeşitli fikirler vardı. Ancak önemli olan, bu işi ekonomik olarak gerçekleştirmekti. 1880 ve 1890 yıllarında elektriğin kullanımı, düşey taşıma mekanizmalarının önündeki perdeleri araladı ve işi daha pratik ve ekonomik hale getirdi.

1790’lı yılların sonlarında William Strutt, babasının İngiltere’deki fabrikasının idaresini devraldı. Bu fabrika, İngiltere tekstil endüstrisinin 18. yüzyılda teknolojinin ve yeniliklerin lideriydi. 1803 ve 1804 yıllarında William Strutt ilk insan asansörü ile yük asansörü (yük platformu) problemini çözen tasarımı yaptı; bu bir kayış kasnak elle tahrik sistemli bir crane idi.

Çalışma mekanizması, şu ana parçalardan ibaretti: Bir fren kasnağı, iki sabit ve iki serbest kasnak, iki nihayetsiz kayış, bir değiştirme kayışı.

Fren kasnağı ortada olmak üzere, her iki yanında bir sabit ve bir serbest kasnak bir mil üzerine yerleştirilmiştir. Crane, bir insan tarafından, bantlar el ile çekilmek suretiyle hareket ettirilirdi.

Amerikan fabrikalarında benzer düşey yük kaldırma sistemlerinin görüldüğü kesin tarih bilinmemekle beraber, 1840 yılı başları kabul edilebilir bir tarihtir. Henry Waterman’ın yük asansörü / yük platformu, (1848) Hecker&Brotherstarafından New York City’de monte edildi.

Yük kaldırma sistemi imalatçılarının ilklerinden biri olan Waterman, Harper Brothers Publishers için, tasarımı John B. Corlise’e ait buhar makinesi tahrikli bir yük asansörü yaptı. Ancak bu ilginç bina 1883’te yandı. Yangın emniyetine dikkat ederek, buhar kazanı, kömür deposu gibi sistemler birbirinden ayrılarak, 1885’te yük asansörü devreye verildi.

1886 yılında Holyoke’de, Parsons Paper Company Mill, benzer bir düşey yük taşıma sistemine sahip oldu.

Elisha Graves Otis isminin bugün, yolcu asansörü ile eş anlamlı olmasının sebebi, onun, zamanında bir efsane olmasıydı. 1854 Mayıs’ında, Otis New York Crystal Palace’da “Geliştirilmiş asansör”ünü sergiledi. Tanıtım sırasında, platform yüklendi, yükseltildi ve sonra askı halatı kesilerek, platform serbest düşmeye bırakıldı. Kalabalığın bakışları altında platform düşmedi ve frenledi. Böylece sistemin emniyetle kullanılabileceği ispatlandı. New York Tribune “ilim, endüstri ve buluş” diye başlık attı.

Elisha Graves Otis “Paraşüt deneyi yapılan asansör”ü yapım orjinalliğini büyük ölçüde muhafaza etmektedir.

Taşıyıcı raylar dairesel kesitli taransmisyon çeliğidir. Paraşüt frenleri bu ray formuna uygun ve çalışır vaziyettedir.

Kuyunun iki yanında, içi boş iki dekoratif demir döküm sütun mevcuttur.

Bu iki sütunun içinde karşı ağırlıklar çalışır. Dıştan bakıldığında dört halatlı, alttaki makine dairesinden bakıldığında iki halatlı zannedilse de aslında tek halatlıdır.

Halatın bir ucu, bir sütunun içindeki ağırlığın üzerinden başlar, üstteki makara dairesine çıkar, aşağıya makine dairesine iner, tahrik kasnağından geçip makara dairesine çıkar, oradan kabin altına iner ve tekrar makara dairesine çıkar, yardımcı kasnaklardan geçip, makine dairesine iner, tahrik kasnağının ikinci kanalından geçer, makara dairesindeki diğer yardımcı kasnaklardan geçtikten sonra, ikinci kolonun içindeki karşı ağırlığının üzerine iner ve bağlanır.

Sistem tek halatlı olduğundan, halatların üzerinden geçtiği tekerleklerin uçlarına paraşüt frenleri pabuçları bağlanmıştır.

Tekerlekler kuvvetli yaylarla raylara doğru itilir.

Kabin ağırlığı nedeni ile frenler raylara değmez. Ancak, halatlar koparsa yaylar frenleri raylara sıkıştırır. Bu sistem şu anda çalışır durumdadır. Kabin, kapılar, merdiven sahanlıkları değişmemiştir.

Zamanı bilinmemesine rağmen, minimum 50 sene evvel sadece Schindler makine grubu (tek hızlı, bilezikli asenkron motorlu) ve kumanda panosu değişmiştir.

ASANSÖRÜN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ

Asansörlerin Türkiye’ye girişi ise 1900’lerin başlarına denk gelir.

İstanbul’da ilk elektrik Pera Palas’ta kullanılmıştır. Bir jenaratör oteli besliyordu ve bazen komşulara da elektrik verilirdi.

1907 senesinde İzmir’de su ile çalışan, bulunduğu semte ismini vermiş, İzmir’in tarihi asansörü vardı. Musevi iş adamı Nesim Levi, 155 basamak ile birbirine bağlanan seviye farklı iki semt arasında, vatandaşların zorlanmasına gönlü razı olmadığı için yaptırmıştır.

Daha sonra modernleştirmek için sökülmüş ve yerinde halen bir asansör hizmet vermektedir. Bu eseri muhafaza edebilseydik, çok kıymetli bir tarihi eserimiz olacaktı.

İstanbul Çubuklu’da 1903 yılında yapımı başlayan Hıdiv Kasrı, 1907’de bitti. Nadide eserlerden biri olan Hıdiv Kasrı buhar ile çalışan üç asansöre sahipti. Mekanik kısmı aşağı yukarı muhafaza edilmişse de buharlı tahrik sistemi devreden çıkmıştır.

Muhafaza edebilseydik, bugün için dünyada çok büyük tarihi bir yeri olurdu. Çünkü, üç asansör tek bir buhar kazanından tahrik edilmekteydi ve bunun dünya asansör tarihinde büyük yeri vardır. Bu asansörlerde her şey mekanikti.

Tahrik ve kumanda sadece buhar gücü ile yapılıyordu. Asansörü çağırmak için basılan buton bir valfe değiyor, kumanda alan asansör gideceği kata gelince, bir başka valfe basıyor, kapanan valf asansörü durduruyor.

Bu asansörlerden biri Sayın Engin Gökhan tarafından elektrik gücü ile çalışacak şekilde onarılmıştır. Ancak diğer aksamlarının değişmemesine büyük özen gösterilmiştir.

Burkhard Gantenbein ve Ski 1865 senesinde İstanbul’daki en eski 7 ticaret firmasından biriydi.

1920 senesi başlarında Wertheim (Avusturya) firması ile beraber imalat, montaj, bakım yaptı. 1996 yılında Otis ve Gantenbein bir araya geldiler.

Eski fimalardan biri olan Leber Brothers 1996 yılında Schindler’in mümessili idi. Sayın Emin Aktar ve Koç Grubu Schlieren ile Hausan için bir firma kurdularsa da, kısa süre sonra ayrıldılar.

Koç Grubu Hausan Asansör Firmasını devretti. Shlieren Sayın Emin Aktar’da kaldı. Daha sonra Sayın Emin Aktar tarafından 1956’da Schlieren Türkeli firması kuruldu.

GÜNÜMÜZDE ASANSÖR VE YÜK PLATFORMU ÜRETİMİ

Çağımızda yaşanan değişim ve gelişmelerle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan biri de asansörler olmuştur.

Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır.

Proje aşamasından uygulamaya ve periyodik kontrollere kadarki süreçlerde ilgili Bakanlıklara, Odalarımıza, Valiliklere, Belediyelere ve kullanıcılara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Sanayinin tamamı ve yaşamımızın önemli bir bölümünde iletim teknolojileri önemli bir yer tutuyor. Fabrikalardan depolara, şantiyelerden küçük işletme ve konutlara dek, iletme ve kaldırma makinaları pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İletim teknolojilerindeki yeni gelişmeler, sanayileşme ve kentleşme alanındaki yeni gelişmelerle bağlantılı bir şekilde sürmektedir.

Bu çerçevede enerji kullanımında ekonomiklik (enerji tasarrufu), konfor ve güvenlik faktörleri ön plana çıkmaktadır.

Ancak standartlara uygun üretim, rekabet koşulları, AB uyum süreci, standartların uyumlaştırılması gibi konularda büyük bir dağınıklığın yaşandığı da görülmektedir.

Bu açıdan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TSE, Meslek Odaları üretici firmalar, mühendisler, akademisyenler ve ilgili diğer kuruluşların denetimlerinin yaygın ve etkin kılınmasının gerek can ve mal güvenliği, gerekse haksız rekabeti önlemek açısından önemi bugün de sürmektedir.

Yük asansörü / yük platformu üreticisi olan Boğaziçi Platform olarak buna özen göstermekteyiz. Asansörün tarihçesini, gelişimini, geçtiği aşamaları incelememizin sebebi budur; geçmişin bilgi birikimini, deneyimini bilerek modern teknolojinin olanaklarıyla birleştirerek yük platformu üretiyor, Türkiye sanayisine, firmalara, işletmelere hizmet veriyoruz.

Read more

II. Endüstri-İşletme Mühendisliği Haftası ve Yerel Kurultayı Başlıyor

Makine Mühendisleri Odası tarafından ikincisi düzenlenen Endüstri-İşletme Mühendisliği Haftası ve Yerel Kurultayı 17-22 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Çok sayıda akademisyen ve sektörün öncülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kurultayda;

 • “Akıllı Fabrikalarda Üretim Yönetimi”,
 • “Endüstri 4.0’da Eğitim, İnsan Kaynağı ve İstihdam”,
 • “Dijital Pazarlama”,
 • “Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme”,
 • “Sonsuz Rota – “Daha Yeşil Bir Dünya İçin 90 Günde 14 Ülke”,
 • “E-Ticarette Veri Analitiği ve Optimizasyon”

gibi başlıklarda oturumlar yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için https://www.mmo.org.tr/istanbul/haber/ii-endustri-isletme-muhendisligi-haftasi-ve-yerel-kurultayi-basliyor

Read more

Asansör Çeşitleri

Çağımızda yaşanan teknolojik değişim ve gelişmelerle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan biri de asansörler olmuştur.

Peki asansör deyince aklımıza ne geliyor? Muhtemelen birçoğumuzun aklına ilk gelen şey evlerimizde kullandığımız asansörlerdir. Oysa her alanda kullanılan pek çok çeşidi var asansörlerin. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Elektrikli Asansörler:

Tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yönde hareket ettirmesi yoluyla çalışırlar. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır.

Kabin ve karşı ağırlık çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla aşağı yukarı hareket eder. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar.

2) Hidrolik Asansörler:

Kaldırma işi, hidrolik sıvısını, kabini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir kaldırıcıya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıyla gerçekleşen asansörlerdir.

Bu asansörlerde aşağı yön hareketi kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir. Hidrolik asansörlerde makina dairesi genel olarak, ilk duvar seviyesinde bulunur.

Burada bir yağ kazanı ve bunun üzerinde hidrolik düzeneği, kumanda panosu ve hidrolik sıvısının içinden geçtiği hortumlar bulunmaktadır. Asansör kuyusu içinde; kabin, varsa karşı ağırlık, silindir piston sistemi, askı tertibatı ve tamponlar bulunmaktadır.

3) Yük Asansörü:

Fabrika, depo ya da otoparklarda kullanılmak üzere tesis edilen asansörlerdir. Bu asansörler ağır ortam şartlarında başarıyla çalışır.

Yalnızca yük taşımak amacıyla yapılan yük asansörlerinin kabin veya platform boyutları ve motor güçleri, taşınması gereken en büyük yük miktarına göre belirlenir. Tesis edildiği binanın en zor şartlarına göre tasarlanan yük asansörleri, 500 Kg’dan 10.000 Kg’a kadar çeşitli kapasitelerdedir.

Tahrik düzeni ise makinalı veya hidroliktir.

4) Sedye Asansörü:

Hastaların konforlu ve sağlıklı bir şekilde taşınmalarını sağlayan asansörlerdir. Bu asansörler 1600 Kg, 2000 Kg ve 2500 Kg’a kadar taşıma kapasitesine sahiptirler. Bu asansörlerin diğer asansörlerden ayrıcalıklı özelliği konfor ve güvenliktir.

Sedyenin asansöre giriş-çıkışında sarsıntı olmaması için kabin katlara göre hassas ayarlanabilmektedir. Elektrik kesilmelerine karşı önlem, ayarlanmış ışık akısı, atnibakteriyal tedbirler, paslanmaz aksam gibi ekstra donanımlar ilave edilmiş asansörlerdir.

5) Araç Asansörü:

Binaların üstünün ve bodrum katlarının otopark olarak kullanımına olanak sağlandığı durumlarda kullanılan asansörlerdir.

Araç asansörlerinin kapasiteleri 3000 Kg olabilmektedir.

6) Panoramik Asansör:

Bu asansörler açık havada, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında… kullanılmaktadır. Bina mimarisine uygun olarak tahrik düzeni elektrik ve hidrolik yapılabilmektedir.

7) Engelli Asansörü:

Yaşlı, engelli ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanmış asansörlerdir.

Bu asansörlerin bir diğer ismi de merdiven asansörleridir. Bu asansörler, daha geniş bir giriş kapısı, standart otomatik kapı, butoniyerlerin daha aşağı seviyede yatay pozisyonda bulunması ve buton düğmelerinin kabartmalı olması gibi özelliklerle diğer asansörlerden farklılık arz eder.

8) Monşarj Asansör:

Bu asansörler genelde otel, restaurant ve villalarda mutfaktan yemek yenilen kata, tabak, bardak, tepsi taşınmasında kullanılır. Sadece yük taşıma amaçlı olarak, insanların giremeyeceği boyutlarda tasarlanırlar.

Küçük tip yük asansörleri olarak düşünebileceğimiz servis asansörleri 50 Kg’dan 250 Kg’a kadar değişik taşıma kapasitelerine sahiptir.

9) Yamaç (yatay) Asansörü:

Yatay asansörler, gelişmiş ülkelerde havaalanlarında, hastane ve üniversite komplekslerinde sıkça kullanım imkanı bulan insan taşıma sistemleridir.

10) Makina Dairesiz Asansörler:

Makina dairesiz asansörler özellikle yolcu terminalleri, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri ile eğitim, kültür ve sağlık kuruluşları gibi yerlerde kullanılmaktadırlar.

Özellikle daha yoğun yolcu trafiği olan ve daha yüksek ticari binalarda tasarımcılar, inşaatçılar ve bina sahipleri için önemli avantajlar sağlarlar. Bu asansörlerde tahrik makinası asansör kabininin üstünde ya da kuyu içinde bulunmaktadır.

Read more

Hidrolik Yük Platformları Teknik Taahhütnamemiz

Aşağıda Boğaziçi Platform’un hidrolik yük platformları imalatında taahhüt ettiği ve uyguladığı teknik özelliklerin listesini bulabilirsiniz. Boğaziçi platform en kaliteli ürünü işte böyle üretmekte, en güvenilir yük asansörlerini hizmetinize işte böyle sunmakta.

HİDROLİK YÜK PLATFORMLARI İÇİN GEÇERLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

 1. Kat kapılarında kapı emniyet switchleri olacaktır.
 2. Çalışma alanı kapalı alan olacaktır.
 3. Platform durakları işverenin isteği doğrultusunda ayarlanacaktır.
 4. Motorlar uygun olarak seçilecek ve markası Siemens veya Gamak marka olacaktır.
 5. Pano içerisinde kullanılacak tüm şalt malzemelerin markası Siemens olacaktır.
 6. Enerji kaynağı 380 Volt, 3 faz, 50 Hz olacaktır.
 7. Platform dışında ayrı bir kabin içerisinde ve ayrı kablo ve hortumla platforma bağlı bir hidrolik güç ünitesi olacaktır.
 8. Platform üzeri, forkliftin kaymasını engelleyecek şekilde kaymaz tip desenli sac kaplama olacaktır.
 9. Makas ve platform rengi RAL 5015 olacaktır.
 10. Kumanda gerilimi 24v. olacaktır ve kumanda, 2 kere bastıkça çalışan KALDIRMA, İNDİRME ve ACİL STOP el kumandalı olacaktır.
 11. Sistem otomatik olarak elektrikle çalışacaktır.
 12. Kumanda butonu (vinç butonu gibi) ile (yukarı, aşağı ve acil stop butonu) platform çalıştırılacaktır.
 13. Butonlar BAS-GÖNDER sistemi ile çalışacaktır.
 14. Katlardaki kaldırma butonuna basıldığında platform diğer kata gidecek ve otomatik olarak duracaktır.
 15. Kat yükseklikleri hassas olarak limit switchler ile ayarlanacaktır.
 16. Yük dağılımına göre tasarlanmış ve imal edilmiş çelik konstrüksiyon olacaktır.
 17. Hidrolik devre kendi içinde paket şeklinde toplu olacaktır.
 18. Hortum patlamasında platformun serbest düşmesini önleyen hortum patlama valfi olacaktır.
 19. Hareketli aksamlarda bronz burçlar kullanılacaktır.
 20. Rulmanlı makaralar yağlama gerektirmeyen şekilde olacaktır.
 21. Emniyet çerçevesi olacaktır.
 22. Servis için bakım emniyet çubuğu olacaktır.
 23. Kumanda panelinde acil stop butonu olacaktır.
 24. Faz ve termik koruma röleleri olacaktır.
 25. Alt ve üst seviyeler için limit switchleri olacaktır.
 26. Sesli ışıklı ikaz olacaktır.
 27. Aşırı yük limit switchi olacaktır.
 28. Tüm ekipmanlar CE belgeli olacaktır.
 29. Çelik konstrüksiyon kaynakları penetran ve ultrasonik muayeneli olacak, raporları işverene sunulacaktır.
 30. Platformun hareket ettiği kuyuya, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce platformun normal kullanımı imkânsız hale getirilmelidir.
 31. Donanımları gürültü ve titreşim iletimini mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde dizayn edilecektir.
 32. Kaynaklarda her türlü çapak, delik gibi kusurlar bulunmayacaktır. Kaynak işlemi akredite kuruluşlarca verilmiş sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılacaktır.
 33. Platform, uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Uç pozisyonların ötesine serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanmalıdır.
 34. Platform, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, platformun düşmesini engelleyen tertibata sahip olacaktır.
 35. Platformlar, hesaplanan yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanacak, imal edilecek ve monte edilecektir.
 36. İmal edilecek panoda Siemens marka malzemeler kullanılacaktır.
 37. Enerji beslemesi fazlar arası 380/400 volt, faz-nötr 230 volt AC, 50 Hz’dir.
 38. Kapılarda emniyet switchleri olacaktır.
 39. Kullanılacak güç ve kumanda panolar uygulama özelliğine göre dikili tip olarak seçilecektir.
 40. Panolar; DKP sactan imal, sac kalınlığı 1,5 mm ve galvaniz montaj plakalı olacaktır.
 41. Pano üzerinde sarı zemin üzerine siyah yazılı voltaj değeri ve şimşek işareti bulunacaktır.
 42. Pano üzerinde ana şalter bulunacaktır.
 43. Panoda standartlara uygun topraklama klemensleri (Phoenix Contact Clipline Ray Klemens serisi) kullanılacaktır.
 44. Kumanda devresi 24 V olarak dizayn edilecektir.
 45. Sistemde kullanılacak malzemelerin markaları, Siemens marka olacaktır.
 46. Sistem dışındaki tüm kablolar spiral hortum içerisinde olacaktır.
 47. Tüm kablo ve diğer kodlamalar standartlara uygun olacaktır.
 48. Tüm elektrik ve yerleşim şeması pano içerisinde olacaktır.
 49. Kullanılacak elektrik motorları SIEMENS, GAMAK gibi Türkiye’de servisi olan ve yedek parçası bulunabilir markalardan seçilecektir.
 50. Sisteminde kullanılacak motorların sürücüleri; vinçler için özel imal edilen tipte olacak, sarsıntı, kanca sallanması ve diğer olumsuzluklara engel olacak yumuşak kalkış ve yumuşak duruş özelliğine sahip olacaktır. Markası Mitsubishi veya Abb olacaktır.
 51. Sistemin hareketleri son şalterlerle sınırlandırılmış olacaktır.
 52. Platformların çalışması esnasında hem platform altında, hem de üstünde bulunan ve çalışma sahasından rahatça görülebilen döner ikaz ışığı olacaktır.
 53. Sistem üzerindeki tüm panolar sistemi koruyacak ekipmanlar ile donatılmış olacaktır. Ana giriş panosuna konulmak üzere kartuşlu tip aşırı gerilim koruyucu (iç yıldırımlık), acil stop butonu (Emergency), faz gidip gelmelerinden vinci korumak için faz sıralama/koruma rölesi konacaktır.
 54. Panoların dış sol üst köşesinde imalatçı firmanın belirleyeceği şekilde firma bilgilerini içeren adı veya logosu olacaktır.
 55. Pano içindeki tüm kablolar projelerine uygun numaralanarak plastik etiketleme yapılacaktır.
 56. Platform gövdesinin ana topraklama ağına bağlantısı yüklenici tarafından yapılacaktır.
 57. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilmeli ve bağlanmalı:
 58. Doğrudan platforma bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır.
 59. Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir.
 60. Platformun hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.
 61. Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.
 62. Bütün vanalar, regülatörler, pompalar, debi ayar valfleri, oransal valfler Hema, Hydropack M+S hydraulic, oil sistem veya Ferro marka olacaktır.
 63. Sistemde hidrolik emiş filtresi kullanılacaktır.
 64. Boru bağlantı fittingsleri Kurtman marka olacaktır.
 65. Hidrolik borular DIN 2391/C standartlarına uygun olacaktır.
 66. Hidrolik hortumlar SAE J 517 C-100R standartlarına uygun çift telli R2 SEL marka olacaktır.
 67. Hidrolik silindirler kalite belgeli olacaktır. Silindirler honlanmış boru ve krom kaplı millerden imal edilecektir. Platformda kaldırma için tek tesirli hidrolik silindir kullanılacaktır.
 68. Hidrolik silindirler gerekli kapasiteleri sağlayacak çap ve strokta imal edilecektir.
 69. Hidrolik güç ünitesi üzerinde kolay okunabilir yerde basınç göstergesi olacaktır. (Pakkens)
 70. Hidrolik yağ tankı üzerinde seviye göstergesi, sıcaklık göstergesi, havalandırma kapağı ve süzgeçli yağ doldurma kapağı olacaktır.
 71. Bütün hidrolik vanalar, regülatörler, silindirler, komponentler ve hortumlar yağ, su ve nemden etkilenmeyen etiketler ile hidrolik devre şemasına göre numaralandırılacaktır.
 72. Hidrolik sistem şeması standartlara uygun olarak çizilecek ve hidrolik güç ünitesi üzerinde olacaktır.
 73. Kullanılacak NPU, NPI malzemeler Kroman marka olacaktır.
 74. Kullanılacak profiller BORUSAN marka yapı profillerinden imal edilecektir.
 75. Pernolar sertleştirilmiş krom kaplı milden imal edilecektir.
 76. Hareketli noktalarda bronz kaplamalı yataklar kullanılacaktır.
 77. Hareketli noktalarda yağlama noktaları (gresorlukler) olacaktır.
 78. Platformun üst tablası gözyaşı desenli sactan imal edilecektir.
 79. Rulmanlar gerekli emniyet katsayıları hesaplanarak seçilecektir.
 80. Bunlara ek olarak; ürün, 2006/42/AT ve EN1570 standartlarına uygun olduğuna dair CE belgesi ile belgelenecektir.
 81. Üründe kullanılan hidrolik sistem yağı “Shell Tellus 46” veya muadili olan “Fuchs Renolin B15 ISO VG46” tipi yağlar olacaktır.
 82. Platform üzerinde hidrolik ve elektrik emniyet sistemleri vardır.
 83. Hidrolik silindirler üzerinde serbest düşmeyi engellemek için hortum patlamalarına karşı “hortum patlama valfi” kullanılacaktır.
 84. Aşırı yüklemeleri engellemek için “basınç emniyet valfi” kullanılacaktır.
 85. Platform iniş hızını ayarlayabilmek için “çekli hız ayar valfi” kullanılacaktır.
 86. Acil durumlarda kullanılmak üzere “acil durdurma butonu” olacaktır.
 87. Ana kontrol paneli şalterli olacaktır.
 88. Kumanda tertibatı emniyet açısından 24 V ile çalışacaktır.
 89. Minimum ve maksimum noktalar limit switchleri ve sensörler ile hassas olarak ayarlanacaktır.
Read more

HİDROLİK SİSTEMLİ YÜK ASANSÖRÜ

Hidrolik sistemli yük asansörleri iş hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlıyor.

İnsan gücünden tasarruf, işlerinizde büyük kolaylıklar sağlıyor. Yükünüzü sadece taşımıyor, ayrıca güvenli bir şekilde taşınmasında da kolaylıklar sağlıyor.

Pahalı ürünlerinizi güvenle, risk almadan taşımak gereklidir. Halatlı veya daha farklı bir kaldırma sisteminde devamlı bir halat kopma riski olabilir. Bunun için son yapılan iş güvenliği yasalarında “halatların 6 ayda bir değişmesi” zorunlu hale getiriliyor. Aynı şekilde “periyodik bakım firmaları” da bunu esas alıyor. Oysa ki yük asansörlerinde böyle bir engelleme yok.

Hidrolik sistemli yük asansörü hem yükünüzü güvenle taşıyor hem de kendisini en kısa sürede verimli çalışma ve maliyetlerdeki minimum seviyeyle kendisini amorti ediyor.

Hidrolik yük asansörü yükünüzü hafifleten profesyonel iş ortağınızdır.

HİDROLİK SİSTEM PİSTONLU ZİNCİRLİ YÜK LİFTLERİ

Yük asansörlerimiz kendi içerisinde konveyör mekanizmalı yük asansörleri ve sabit şasili yük asansörleri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Konveyörlü yük asansörleri full otomatik üretim hatlarında PLC modüllü olarak tasarlanır. Konveyör sistemleri ile taşınacak ürünler asansörün önüne gelir, eğer asansör kullanım halinde ise diğer ürünler beklemede kalır ve konveyör sistemi otomatik durur. Daha sonra yük asansörünün içinde yer alan konveyör sistemi ürünü alır ve aktarılacağı kata götürerek orda tekrardan sevkiyatına devam ettirir.

Yük asansörleri konveyörlü sistem dışında demir şasili aksamlı olarak da tarafımızdan dizayn edilmektedir. Her türlü ebatta ve kat aralığı mesafede mühendis ekibimiz ölçü alıp projelendirdikten sonra imal etmekteyiz.

Lift Sistemleri: Genellikle kot farkı olan bölgelerde tercih edilen uygulamalardır. Genellikle rulolu aksamlıdırlar. Mal liftin üzerine geldikten sonra lift aşağı veya yukarı hareket ederek ürünü aktaracağı seviyeye gelir ve daha sonra tahrikli rulolar çalışarak ürünün sevkini sağlarlar.

HİDROLİK ASANSÖR NEDİR?

Asansörün çalışma prensibi oldukça basittir. Mesele sadece kaldırma sistemine eklenen bir bölmeden ibarettir. Bir parça ipi bir kutuya bağlayın ve artık bir asansörünüz var.

Tabiî ki çağdaş yolcu ve nakliye asansörleri bundan daha karmaşık bir sisteme sahiptirler. Asansör kabininin ve yükünün fazla miktarlardaki ağırlığını kontrol altında tutabilmek için daha ileri mekanik sistemlere sahiptirler. Ek olarak, yolcular asansörü kullanabilsinler diye kontrol sistemlerine ve her şeyin düzgün çalışması için güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Bugün yaygın kullanımda olan iki asansör tasarımı vardır: Hidrolik asansörler ve ipli asansörler.

Hidrolik asansör sistemleri silindir içine kurulan sıvı tarafından yönlendirilen bir piston olan hidrolik tokmak kullanarak kabini kaldırırlar.

Silindir sıvı pompalama sistemine bağlıdır (tipik olarak bunun gibi hidrolik sistemler petrol kullanırlar fakat diğer sıkıştırılamayan sıvılar da işe yarayabilir). Hidrolik sistem üç bölümden oluşur:

• Bir depo (sıvı rezervuarı)
• Elektrik motoru tarafından güç verilen bir pompa
• Silindir ve rezervuar arasındaki bir valf

Pompa sıvıyı depodan silindire giden boruya iter. Valf açıldığında, bastırılmış sıvı en az dirençli yolu tercih edecek ve sıvı rezervuarına geri dönecek. Ama valf kapandığında, bastırılmış sıvının silindirden başka gidecek yeri yoktur. Sıvı silindir içinde toplandıkça, pistonu yukarıya iter, asansör kabinini kaldırır.

Kabin doğru kata yaklaştığında, kontrol sistemi elektrik motoruna pompayı aşamalı olarak kapatması için sinyal gönderir. Pompa artık çalışmadığından silindire akacak olan sıvı da olmuyor. Fakat hâlihazırda silindirin içinde olan sıvı kaçamaz (pompa boyunca geri gidemez ve valf hala kapalıdır). Piston sıvı üzerinde durur ve kabin neredeyse orda kalır.

Kabini aşağı indirmek için, kontrol sistemi valfa sinyal gönderir. Valf selenoid şalteri tarafından elektrikle çalıştırılır. Selenoid valfı açtığında, silindirin içinde birikmiş olan sıvı, sıvı rezervuarına akabilir. Kabinin ve yükün ağırlığı sıvıyı rezervuara yönlendiren pistonu aşağı doğru bastırır. Kabin yavaş yavaş alçalır. Kabini aşağıdaki katlarda durdurmak için kontrol sistemi valfı tekrar kapatır.

Bu sistem gayet basittir ve yüksek derecede etkileyicidir.

Read more

Yükünüzü hafifletmek için…

Sektörde ezber bozan bir fikir olarak ortaya çıkan ve Türkiye sınırlarını aşan Boğaziçi Platform, modern teknoloji, kaliteli malzeme ve profesyonel kadrosuyla birçok sektörün ihtiyaçlarına uygun HİDROLİK KALDIRMA EKİPMANLARI üretmektedir.

Hidrolik yük platformları raylı sistem ve makaslı sistem olarak ikiye ayrılırlar.

Raylı platformlar, tek, çift, dört ve 6 pistonludurlar. Makaslı platformlar da personel yükseltme platformu ve yük kaldırma platformları olarak iki çeşittirler.

Yük ve araç platformlarının asansörlerden farkı yük taşımaya göre tasarlanmış olmaları; platform içinde kapalı kabin değil korkuluk olması ve yönlendirme butonlarının platform dışında olmasıdır.

Raylı sistem platformlarda kaldırma kapasitesine göre çelik tekerli ve asansör patenli olarak iki alternatifli üretim yapılmaktadır.

Kompakt adı verilen patenli sisteme asansörlerdeki gibi frenler takılmaktadır. Tüm ürünlerde fren sistemi, hortum patlatma valfi, acil stop, çift sıra zincir kullanılmaktadır.

Boğaziçi Platform‘un ürettiği platformların en belirgin özelliklerinden biri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluk ve tolerans hesaplarının yüksek tutulmasıdır. Platformlarda kullanılan tüm ürünlerde %25 tolerans olması beklenirken, Boğaziçi’nin ürettiği platformlarda %50 tolerans hesabı kullanılarak olabilecek riskler en aza indirilmektedir.

Platformlar, mekanik, elektrik ve hidrolik sistemlerden oluşur.

Boğaziçi Platform tarafından üretilen platformların her bir parçası kaliteli ve referanslı ürünlerden oluşmaktadır. Sattığı ürünle ilgili kalite belgesi olmayan tedarikçilerle çalışmayan Boğaziçi, ürettiği platformları bağımsız kuruluşlara denetlettiriyor ve bunu belgelendiriyor. Çünkü iş güvenliği ve emniyet Boğaziçi Platform için birinci önceliktir.

Boğaziçi Platform, gelişen inşaat sektörü ve yasal gereksinimlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelen Araç Platformuimalatı da yapmaktadır. Boğaziçi’nin makaslı ve raylı araç platformları kısa zaman içerisinde hemen kabul görmüş ve başarılı bir şekilde araç asansörlerine alternatif olmuşlardır.

Üretilen hidrolik asansörler çok düşük bir enerji tüketimiyle çalışırlar. Buna karşılık yaptıkları işle, taşıdıkları yükle, sanayi ve ticari işletmeler başta olmak üzere, depolar, marketler, garaj ve otoparklara büyük bir enerji, mekân ve zaman tasarrufu sağlarlar.

Boğaziçi Platform bünyesinde inovatif bir anlayışla yürütülen AR-GE çalışmalarıyla ürün ve hizmetler sürekli yenilenip geliştirilerek müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması amaçlanmaktadır.

Bütün bunların sonucunda Boğaziçi Platform, Petrol Ofisi, Mercedes, Sertrans, Thyssen Krupp, Michelin Türkiye, Enzo Nobel Türkiye Bayiliği, Petlas Lastik, Borusan Holding, Candy Hoover, Porser, Erdoğanlar Alüminyum ve daha birçok kuruluş için ürettiği hidrolik yük platformu ve makaslı yük platformlarıyla marka değeri yüksek firmalara çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Ürünleri dünyanın birçok ülkesinden talep gören Boğaziçi Platform, kurduğu dış ticaret ekibiyle günden güne büyümekte, yeni ülke ve pazarlara açılmaktadır. Boğaziçi tarafından üretilen platformlar Asya’dan Avrupa’ya dünyanın birçok ülkesinde güvenle kullanılmaktadır.

IMMB üyesi olan Boğaziçi Platform, Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın organize ettiği yurtdışı iş organizasyonlarına da katılarak devletler arası ekonomik işbirliği süreçlerinde de yer almaktadır.

Boğaziçi Platform yeni fikirlerle gelişmeye, büyümeye devam edecek.

İşinizi kolaylaştırmak için varız.

Read more